Ortaklara, şirketin kamu borcu dışındaki durumlarda da başvurulabilir mi?
Bu soruya kural olarak hayır denilir. Ancak hukukumuzda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ilkesi ile girmiş bazı düzenlemeler olduğunu ve bu ilke uyarınca bir tüzel kişi olan şirketin kamu borcu dışındaki borçlarında dolayı da şirket...
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin tanımı ve şekli
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Türk Hukuku'nda uygulaması en fazla olan sözleşmelerin başında gelmektedir. Özellikle artan nüfus ihtiyacına bağlı olarak insanların konut ihtiyaçları da her geçen gün fazlalaşmaktadır....
Türkiye Futbol Federasyonu uyuşmazlık çözüm kurulu
Türk futbolunda sözleşmeden doğan uyuşmalıkların çözümü 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (5894 Sayılı Kanun) ile düzenlenmiştir. 5894 Sayılı Kanun genel bir düzenleme içerdiği için, uyuşmazlıkların...
Sosyal medyada çekiliş yapmak için izin gerekir mi?
Son zamanlarda sosyal medya aracılığı ile birçok firmanın yapmış olduğu çekilişlere ilişkin uygulamalarda sorunlar çıktığını, bu çekilişlerin mevzuata uygun olup olmadığı konusunun tartışıldığını önemle ifade etmek isteriz....
Anayasa Mahkemesi'nin e-bilet kararı
Anayasa Mahkemesi 12.11.2015 tarihli toplantısında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5. maddesinin (11) numaralı fıkrasının elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında federasyonlara...
Tüketiciler için ön ödemeli konut satışı ve sözleşmeden cayma
Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi...
AYM Bireysel Başvuru Sistemine genel bir bakış
Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanabilir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması...