Yargıda ‘etkili soruşturma’ eksikliği
Avukat Cahit Özkan bey aradı, Hukuk Ajansı'nda haftada bir köşe yazısı yazar mısınız? dedi. Neden olmasın… 35 yıldır avukat olarak binlerce dilekçe yazdım, gazetelerde ve bloglarda köşe yazısı şeklinde bir sürü yazım var, bir...
TUTUKLAMA
Marcel Lemond'un Adalet Bakanlığı ve TBB ile birlikte hazırladığı 'Türk ceza adalet sistemi ihtiyaç değerlendirme raporu ve eylem için tavsiyeler” de diyor ki; 106 Son dönemde sağlanan iyileşmeye rağmen tutuklu yargılama henüz...
Savcı yargının değil, yürütmenin temsilcisidir
Adalet org sitesinde yargıç Aydın Başar tezkere yazmış; "Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Milletvekilleri... Bilindiği üzere, hükümetimiz tarafından meclisimize bazı kanunlarda değişiklik yapılması için kanun tasarısı sunulmuştur. Bu...
YARGI ETKİNLİĞİ
2014 AB TÜRKİYE RAPORU Yargının etkinliğine ilişkin olarak, Yargıtay önündeki derdest dava sayısı Temmuz 2014'te 582.642'ye yükselmiştir, bu rakam 2013 yılının aynı döneminde 544.169 idi. 2014 yılında Danıştay önündeki derdest...
İddianamenin iadesi
Lemond; 129. Son olarak, Türk ceza adalet sisteminin en önemli sorunlarından biri, soruşturmanın eksik olması nedeniyle yargılamanın yapılamıyor olmasıdır ve bu durum normal karşılanmaktadır. Delillerin toplanmamış olması ve savcı delillerin...
Türkiye'de Yargıç
Türkiye'deki yargıçların ortalaması; -Yargıçlar, bağımsız olamadıkları için tarafsız değiller. Yargıçlar, anayasa ve yasalarla verilen teminatın fiilen uygulanmaması nedeniyle, güvensiz hissettiklerinden bağımsız ve dolayısıyla...
İddianamenin iadesi II
CMK Madde 160 - (1) Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar....
"Artık siyaset yerine, hukuk konuşuluyor"
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2015-2016 Adli Yıl açılış töreninde ; - Yüce Divan görevinin Yargıtay'a verilmesini istedi. - "Bizim ülkemizde birden fazla yüksek mahkeme vardır ve üstünlük sıralaması da yoktur." - "Yüce...
Etkin Yargı -3
Fransız yargıç LEMOND; 4. USULÜN BELİRSİZ OLMASI 71. Kısa dönemli uzmanlardan biri tarafından ifade edildiği üzere, 'Ceza adaleti netlik ve ihtimam gerektirir; ancak görünen o ki Türk ceza usulünde belirsizlik hâkimdir: İki temel usul...
Etkin Yargı - 4
Fransız yargıç raporunun 68 nolu paragrafında diyor ki; İnsan kaynakları ve donanım 68. Hâkim-savcının iş yükünün önemli bir bölümü yardımcılara devredilebilir. Bu bağlamda yabancı ülke örneklerine başvurulabilir. Örneğin Hollanda'da...
Etkin Yargı -5
Fransız Yargıç Lemond; Suçun kabullenilmesi 78. Türk ceza usulünde suçunu kabul eden sanık ile suçlamayı reddeden sanık arasında herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. Bunun pek çok dezavantajı vardır. - Masum olduğunu iddia eden kişi ile...
Polisin denetlenmesi
Yargıç LEMOND diyorki; 1. POLİSİN DENETLENMESİ 82. İhtiyaç tespit ziyaretlerinde uzmanlara, Türk ceza adalet sisteminin en önemli sorunlarından biri olarak, polis tarafından yapılan işler üzerinde gerçek bir kontrolün olmayışı ifade edilmiştir....
Adli kolluk
85. Savcıların soruşturmayı yönetmelerinin önündeki diğer bir zorluk da Türk kolluk sisteminin teşkilat yapısıyla ilgilidir. Adli soruşturmalar söz konusu olduğunda polis savcının talimatları doğrultusunda görev yaparken, idari olarak...
Telefon dinleme
Yargıç Marcell LEMOND diyor ki; 92. 135. maddeye göre, suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunamaması durumunda belirli davalarda telefon dinlemesi yapılabilir. Gerçek...
Gayri resmi raporlar
89. Kanunda sessiz kalma ve avukata danışma hakkı öngörülmüş olmasına rağmen, avukatı ile konuşmasına izin verilmeden ve hukuki tavsiye almadan önce yakalanan şüpheliye polisin soru sorması özellikle terör davalarında yaygın bir uygulama...
Dava dosyasına erişim-1
LEMOND RAPORUNDAN; 96. AİHM içtihatlarına göre, bir başka kişinin temel haklarını veya önemli bir kamu menfaatini korumak amacıyla bazı durumlarda savunma makamından bazı delil parçalarını gizlemek gerekli olabilir, dolayısıyla da kabul...
Dosyaya erişim -2
100. Bunun yanında, eğer sanık kendisini temsil etmek üzere bir avukat tayin ederse, o avukat yasal statüye kavuşmuş olur. Ancak uzun dönemli uzmanın edindiği bilgiye göre, günlük uygulamada Baro tarafından atanmayan ancak yasal statüleri müvekkilleri...
Tutuklu yargılama
Fransız yargıç LEMOND'un Türk yargı sistemi eleştirisi 'tutuklu yargılama” başlığında devam ediyor. 106. Yeni mevzuatın yürürlüğe girmesine müteakip durumda iyileşme sağlanmıştır. Son istatistiklere göre, Türkiye'de...
Tutuklu yargılama -2
110. Tutukluluğun devamına itirazda, özellikle de çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği bakımından pek çok sorun olduğu ifade edilmiştir (savcının yazılı mütalaasının sanığa iletilmemesi40). 111. 4. Yargı reformu paketinde bu...
Adli tıpla ilgili hususlar
Yargıç Marcell LEMOND ; 116. Mahkemelerin adil karar verebilmeleri için sağlam ve bilimsel bilirkişi raporları çok önemlidir. Bu alandaki eksikliklerin, insanların adalet sistemine olan güveni üzerinde çok olumsuz bir etkisi vardır. Bu bağlamda...
Yargılama safhası, hakimlerin tarafsızlığı
C. YARGILAMA SAFHASI 1. HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI 124. Yukarıda belirtildiği üzere hâkim ve savcılar arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulmalıdır (bkz ss 4345). Bu özellikle yargılama safhasında gereklidir. Herkese göre mahkemede her aktörün...
2015 AB-Türkiye raporu
2015 AB-TÜRKİYE raporu yayınlandı 2.3. Hukukun üstünlüğü Yargının işleyişi konusunda AB-Türkiye raporlarından özetler 2015 Türkiye'deki yargı sistemi belirli düzeyde hazırlıklıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AGHM) içtihadına...
“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması”
Marcel Lemond diyor ki; 135. Sanığa hükmolunan ceza en fazla iki yıl hapis cezası veya para cezası ise, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir (CMK Madde 231/5-14). 136. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması...
Yargılamanın düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi
Marcell LEMOND 143. Paragraftan devam... 143. «Bırakın herkes doğru yerde olsun, bırakın her şey doğru zamanda olsun: yargı ritüelinin düzeni budur (Que chacun soit à sa place et que chaque chose vienne en son temps: voilà l'ordre du rituel...