Operasyonel Yargısal Vesayet: Dam Üstünde Yargıç Var!
Ontolojik meşruiyetini ‘millet iradesinden' alan devlet egemenliğinin bir bütünlük içerisindetezahür etmesinin gerekliliği ortadadır. Bu kuramsal bütünlüğün bir gereği olarak, bir erkindiğer erksel alan/lar üzerinde tahakküm kurmaması...
Gezi'nen Ruhun Sosyo-Patolojisi
Türk siyasi tarihinde talihsiz bir tesadüfle 2013 yılının 27 Mayısında Ülkemiz, yaklaşık son on yıla damgasını vuran sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alandaki dönüşüme karşı başlatılan bir direnç yoğunlaşmasına tanık...
Kadın Hakları ve Kadın Kimliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, modern kent ve iş yaşamında yeni bir kimlik ile varlık bulan modern kadının ağır trajedisi anısına kutlanmaktadır. New York'ta bir tekstil fabrikasında 8 Mart 1857 tarihinde daha iyi çalışma koşullarına...
Çözülmeden Çözümlemek: Birlikte Yaşamanın Ruhuna Ermek
Modern ulus devlet politikaları ve ulus kimliği, millet temelinde toplumsallığı parçalayan mikro ölçekte duyarlılıklar/alt kimlikler üretmiştir. Uluslaşma bilinci, toplumları birbirine yabancılaştıran ve çatıştıran bir dil ve eylem pratiği...
Nevruz: Baharın Dili
Nevruz, kadim tarihi anlatılarda, efsanelerde ve kültürlerde derin tarihsel imgeleri ile çağdan çağa intikal eden coşkun bir kutlama günüdür; baharı müjdeleyen bayram günüdür. Her yıl 21 Mart, yeni bir takvimin, yeni başlangıçların, umutların,...
Siyasal Alana Sabotaj Girişimi
Ülkemizin siyasal gündemi açısından 31 Mart tarihinde İstanbul Adalet Sarayında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine yol açan menfur terör baskınının bir işaret fişeği olduğunu söyleyebiliriz. Bu elim hadise,...
Birlikte Yaşama Ahlakı
Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl farklı bir tema ile düzenlemekte olduğu Kutlu Doğum haftasının konusunu bu yıl, ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı' olarak belirledi. Bu tematik tercih, bugün insanlığın düçar olduğu çağ...
Halk İradesine Fetih Ruhu ile Râm Olmak
Demokratik devlet yapıları açısından seçim, iktidarın el değiştirmesini ve yeni siyasal yönetimin tayin edilmesini mümkün kılan üst iradenin, yani halk iradesinin tezahür etme aracıdır. Bu üst irade, düşünsel tercihleri, gerçeklikleri,...
İhtilal Hukuku: Hukuki Vicdan Yoksunluğu
27 Mayıs 1960 askeri ihtilalinin ardından yarım yüzyılı aşan bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen, hadisenin etraflıca çözümlendiğinden söz edemeyiz. Hâlbuki siyasi tarihimizde bu ihtilalin, farklı disipliner ilgilere konu olabilecek...
Küreselleşme Olgusu ve Hukuk Öğretimi -1-
Ekonomik, politik, sosyolojik, antropolojik vb. birçok farklı perspektiften küreselleşme olgusu çok sayıda tanımsal çerçeve ile ele alınmıştır. İktisadi açıdan örneğin küreselleşme 'uluslararası mal, hizmet ve sermaye pazarlarının...
Küreselleşme Olgusu ve Hukuk Öğretimi -2-
Küreselleşme olgusunun belirli bir yerelliğe veya ulusallığa özgülenmiş olan birçok yerleşik yapı ve düzenekleri ‘yapı bozumuna' uğrattığını ifade etmiştik. Tarihsel olarak, ulus devletlerin hukuk sistemleri, on dokuzuncu ve yirminci...
İdam ile Ma’dum Olan İnsanlık
Uluslararası arenada bir ‘üst akıl' tarafından yönlendirici imajinasyonlar ve manipüle edici algı operasyonları marifetiyle icra edilen küresel bir hendesenin birden çok mevzide icraya konulduğu görülüyor. Çok-uluslu ve birden çok irili...
Uluslararası Medyanın Propagandist Dili
Ülkemizde yaşanan 7 Haziran genel seçimleri, uluslararası medyanın Türkiye'nin iç politik dinamiklerine ve gelişmelerine olan yoğun ilgisini açığa çıkarmıştır. Aslında ülkemizin iç siyasi gelişmelerine ve politik süreçlerine olan...
‘Mırıldanan’ Demokrasi ve Barış Retoriğinin Sahiciliği
Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir siyasi partinin eş başkanı bir televizyon kanalında vermiş olduğu mülakatta, İstiklal marşını ‘ırkçı bir dayatma' olarak nitelendirerek şu sözleri sarf etmiştir:...
‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından hazırlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini' her yıl üniversite tercih döneminde kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2015 yılı Endeksi yine, yaklaşık...
Bayram Sevincinin Anlamı Üzerine
Bugün, insanları gönül tezgâhında yoğuran ve bir kıvama getiren yaşam mektebinin, ramazan ayının son günü. Bu mektepte eğitim, her çağdan ve her yaştan insan için ömür boyu süre gelen bir süreç ve vasattır. Çocukluktan itibaren bu...
Suruç katliamının düşündürdükleri
Ülkemiz 20 Temmuz'da alçak bir terör vahşetinin kana buladığı bir güne uyandı. Bu menfur vahşet, Urfa'nın Suruç ilçesine giden ‘Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu' üyesi 300 gencin basın açıklaması yaptığı sırada,...
‘Sağır ve Dilsizler Okulu’
‘Frankfurt Okulu' olarak bilinen felsefe akımının en önemli temsilcilerinden birisi olan Alman felsefeci Theodor W. Adorno (1903-1969) başyapıtı olan Minima Moralia -Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar- adlı eserinde yer verdiği fragmanlardan...
Yükseköğretim Kalite Güvencesi
23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan ‘Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği' ile ‘Yükseköğretim Kalite Kurulunun' usul ve esasları belirlenmiştir. Dünya ölçeğinde...
‘Terörizm: Kötülüğün Trans-politik Aynası’
7 Haziran genel seçimleri sonrasında ülkemizi içine çeken terör ve şiddet anaforunun kurbanları her geçen gün artıyor. Bu anaforun ortaya çıkardığı maddi ve manevi hasar gittikçe büyüyor. Menfur terör saldırıları neticesinde şehit...
Olumsuzlama Dilinin Sosyo-Politiği
Yakın siyasi tarihimizde ‘gezi olaylarının' milat oluşturduğu reel-politik süreç, ülke siyasetinin tanziminde harici aktörlerin taarruzunun ne denli yoğun ve etkin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ülke sosyolojisinin kırılgan alanları...
Hız Tutkusu ile Tutuklu Yaşam
Zaman ve mekân ile kayıtlı olan insan yaşamı, modern zamanlarda bir ahenk yitimi ve ritim bozukluğuna düçar. Modern kentlerin doğumu ile birlikte, insanı tedirgin ve mutsuz eden yaşam hızı, ruhu bedenden, aklı tefekkür, teemmül ve tedebbürden;...
Mülteci krizi: Kıyıya vuran insanlık
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan doğal afetler, savaş, sürgün, istila, açlık, kıtlık veya başkaca insani krizler sonucunda büyük göç dalgalarının ortaya çıktığına tanık olunmuştur. Farklı coğrafi bölgelere yönelen bu göç dalgalarının...
Teyakkuz Çağrısı: Vatan Yahut Esaret
Menfur terör eylemleri sonrasında aldığımız her bir şehadet haberi, yurdumuzun her bir ocağında yüreklerimizi dağlıyor. Vatanın evlatları, vatan topraklarının her bir zerresinin kutsiyetine şehadet ediyor. Onlar, bütün varlığı ile Anadolu'yu...