OSMANLI’DA KADI VE BAĞIMSIZLIĞI
Bilindiği üzere bugün yargıç veya hakim olarak adlandırılan kadılık müessesesi önemine binaen Osmanlılar tarafından da benimsenmiş daha da sistemleştirilip geliştirilmek sureti ile devletin en önemli organlarından biri haline getirilmiştir....
JÖN İTTİHATÇILAR
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine damga vuran Jön Türkler ve onun siyasal yapılanması olan İttihat ve Terakki muhalefetin odağı olmuştur. Kendi aralarında yekpare bir düşünce birliği bulunmayan bu yapılanmanın üzerinde ittifak ettikleri...
SOSYAL ADALETİN SOMUT ÖRNEĞİ OLARAK VAKIF KURUMU
Toplumu daha sağlıklı yetiştirmek, onu kültürel yönde geliştirmek ve fertler arasında ahenkli bir hayat sağlamak için, öğrenci, fakir ve kimsesizlere yardımda bulunmak gerektiğini bilen İslam âlemi, bu maksatla birçok hayır tesisi kurmuştur....
Yapmayı bilmeyenler en azından bozmamayı becerebilmeli
Ülkenin yakın tarihi taş üstüne taş koyamayanların başarı öyküleriyle doludur! Kadıya müracaat etseler, "o minderin altındaki 'hiç' i al git cevabına muhatap olacak ziyadesiyle "hık" deyici mevcut, bu zaman diliminde. Kime sorarsanız...
AYDIN KİMDİR?
Aydın evvela kendini bilen kişidir; kendini tanıyan... Ne demişti Yunus: 'İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır” Aydın, kendini bildikten sonra toplumunu bilendir; tanıyandır. Bizim aydın profilinin...
Bel altı siyaset
Karaman'da, çocuklara yönelik aşağılık eylem, toplumun her kesimi tarafından kesin bir dille telin edilmiştir. Ancak toplumun bir kesimi, diğer kesimi bu eylemin faili gibi sunma çabasını sürdürmektedir. Her ağızlarını açtıklarında...