İNSAN HAKLARI
DEMOKRATİK HSYK İÇİN
Üzerinde aylarca konuşulan HSYK seçimleri 12 Ekim 2014 Pazar günü tamamlandı ve adli yargıda kürsü hakimleri 7 asil üyenin tamamını, Yargıda Birlik Platformu üyesi adaylarından seçti. 2010 yılı Anayasa değişikliği ile siyasallaşan HSYK'da...
HUKUK VE DEMOKRASİNİN BALYOZLA İMTİHANI
Balyoz Davası hakkında, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2012 tarihinde verdiği kararla; Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325 kişinin 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri...
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MEŞRUİYET TESTİ
Haftaya yeni bir Anayasa ve vesayet krizi ile başlıyoruz. Yargıda güven problemlerinin zirve yaptığı süreçte Anayasa Mahkemesi %10'luk seçim barajının ‘hak ihlali' olduğuna ilişkin bireysel başvuruyu incelemeye aldı. Mahkeme başkanlığından,...
ÖNCE DARBE HUKUKU, SONRA YARGI DARBESİ
‘Paralel Yapı'nın, 17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirdiği 'meşru hükümete darbe teşebbüsünün üzerinden bir yıl geçti. Bu darbe teşebbüsü, öncekilerden farklı olarak, 'askeri cunta” ile değil, 'yargı cuntası”...
"CELAL KARA, DARBENİN ŞİFRESİNİ İTİRAF ETTİ"
17 Aralık darbe girişimi hakkında en önemli suçlamalardan birisi Celal Kara'ya yöneltiliyordu. Kara, hem HSYK tarafından aleyhine başlatılan soruşturma, hem de ileri sürülen iddialar hakkında Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj verdi....
HEM “ÖZGÜRLÜK” HEM “GÜVENLİK”
Ülkemizde, 'özgürlük” ve 'güvenlik” arasında ters orantı olduğu ileri sürülmüş ve bu çerçevede hak ve özgürlüklerin kötüye kullanıldığı gerekçe gösterilerek, 1990'lı yıllarda 'kontrolsüz ve yanlış güvenlik”...
YARGIYA GÜVEN UMUDU
Yargımızın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Maalesef yargıya güvenin taban yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Yargıya olan güven, yargının görevini yapmasının esaslı unsurudur. Bu güven olmadığı takdirde vereceği kararların adalete...
EKONOMİK VE DEMOKRATİK İSTİKRAR İÇİN BAŞKANLIK SİSTEMİ
Parlamenter Sistem, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte gelen bir sistem değildir. Bu sistemin kökü, ‘Saltanat Sistemi'nin sona erdiği,İkinci Meşrutiyet'in ilan edildiği döneme dayanmaktadır. Yani Parlamenter Sistem, meşrutiyetin ilanı...
SAVCININ GÖRDÜĞÜ BÜYÜK FOTOĞRAF
Yargılama faaliyetinin amacı, olayların temeline inerek maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede adaletin gerçekleşmesi için aysbergin altına inmek, maddi gerçeğe ulaşmak gerekir. Yakın tarihimizde, sosyal ve siyasi tarihimizi etkileyen...
YARGIYA GÜVEN REFORMU
Tarihimize baktığımızda siyasi tartışmaların bir şekilde hukuk tartışmaları ile birlikte şekillendiğini görüyoruz. Yargının siyasetle olan yol arkadaşlığını, yargının ilk tasarımından kaynaklandığını mutlaka hatırda tutmak gerekir....
'PARALEL TAHLİYE KARARI'NIN PERDE ARKASI
Yargı içerisinde hukuksuzluğun ve yargıda güven erozyonunun sebebi olan paralel yargının uyuyan hücreleri,yine bir tatil günü,yine nöbetçi hakimvecezaevi personeliile yargı üzerindenameliyatasoyundu. Paralel yargı, anayasayı, mahkemelerin...
Dohuk’da “Tahkim” Sempozyumu!
Uluslararası Hukukçular Birliği olarak Kuzey Irak Dohuk Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 'Alternatif İhtilaf Çözüm usulleri” konferansı için Dohuk'a gittik. Konferans için İstanbul-Şırnak havayolculuğu sonrası karayolu...
Adalet ve istikrar açısından nasıl bir sistem?
Antidemokratik bir anayasal sistemin öngördüğü usullere göre yapılmış bir seçimden demokratik sonuçlar beklemek elbette mümkün değildir. Evrensel anlamda seçimler, hem demokratik meşruiyet açısından temsilde adalet hem de yönetimde istikrarı...
BİR GÜNDEM, BİR MEDYA, BİR DARBE…
Türkiye'de darbeler tarihine baktığımız zaman cuntacıların yanında maalesef her zaman 'şartları olgunlaştırmak” için bir de medya yapılanması var olmuştur. Tüm darbelerin zemini yine bir medya yapılanması tarafından hazırlanır....
12 EYLÜL DAVASI NE OLACAK?
Darbeler, tarihimizin en büyük hukuksuzluklarının yaşandığı süreçler olarak kayıtlara geçmiştir. Bu süreçlerde yaşanan hukuksuzluklar ve zorbalıklar, aynı zamanda yargıya güveni ortadan kaldıran hukuku itibarsızlaştıran süreçlerdir....
90’lara geri dönüş çabası
Terör saldırıları ülkemizde belirli bir denklem içerisinde sürekli var olmuştur. Özellikle, siyasi istikrarsızlığı başarmak, ekonomik hedefleri engellemek, demokratik hukuk reformlarına darbe vurmak için kritik süreçlerde en vahşi yüzünü...
PARALEL YARGIYA YAKALAMA!
Zekeriya Öz'ün 2007 yılında ‘Özel Yetkili Savcı' olarak görevlendirilmesi ile birlikte başlayan ve Aralık 2013'e kadar devam eden dönem, paralel yapının yargıyı kontrol ettiği ve yargı darbelerinin gerçekleştirildiği bir...
STATÜKO VE YENİ SİYASET VİZYONU
Statüko denilince Türkiye'de akla hemen Laik-Kemalist yapı gelirdi. 2002 öncesi eski statüko döneminde, gayri milli politikalarla ülke IMF'ye teslim ediliyor, ekonomik krizlerle halk ezilirken seçkin bir zümre zenginliğine zenginlik katıyor,...
Tekrar seçimin "çözüm" niteliği
Siyasi tarihimizde pek nadir karşılaşılan seçim tekrarı sürecinden geçiyoruz. 7 Haziran seçimlerinin hiçbir siyasi partiye tek başına hükümet etme imkanı vermedi. Yürütülen koalisyon müzakereleri de sonuçsuz kaldı. Bu durumda Anayasanın...
“Seçim hükümeti" anayasal bir meclis hükümetidir
Haziran seçimlerinden sonra, Cumhurbaşkanı'nı Anayasa'nın 116. Maddesindeki yetkisini kullanmak suretiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Türk siyasi ve anayasa tarihinde ilkkez bir 'seçim hükümeti” ile karşı karşıya....
Anayasanın İşleyişinden Kaynaklı Krizler ve Nedenleri Nelerdir?
Darbelerin şekillendirdiği anayasalar pek çok açıdan sorunlar içermektedir. Darbe anayasasının vesayetçi yapısı, hak ve özgürlüklere karşı baskıcı niteliği, ideolojisi, bireyi ve toplumu şekillendirme hedefi gibi pek çok açıdan sorun...
Siyasi İstikrar Ne Demektir? İstikrarlı Bir Hükümetin Nitelikleri Nelerdir?
İstikrar, demokratik işleyişin ve demokratik sistemin başarısının en temel göstergesidir. 'İstikrar”, bir hükümetin anayasal görev süresi içerisindeki 'devamlılığını” ve yine görev süresi içerisindeki 'etkililiğini”...
Cumhur İçin Başkanlık Modelini Hangi Siyasi Liderler, Hangi Gerekçelerle Savunmuşlardır?
Başkanlık sistemi konusunda fikirleri en net isimlerden biri eski Başbakan Necmettin Erbakan'dır. Başkanlık sistemi ilk defa Erbakan Hoca'nın Milli Nizam Partisi'nin programında 'yönetimin etkin ve hızlı” çalışabilmesi...
Cumhurbaşkanlığı Modeli Siyasi İstikrar Sağlayacak Yeterli Düzenlemeler İçeriyor Mu?
Anayasal model ihtiyacımızın temelinde, 'istikrarsızlık” sorunu yatmaktadır. Zira her seçim, hükümet kurulma riskleri taşımaktadır. Bu durumda, öyle bir anayasal model ve seçim usulü ortaya konulmalı ki her hal ve şart altında hükümet...