Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu
Türk Ceza Kanunu m. 209'da düzenlenen bu suç ' (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet...
Kişinin hatıratına hakaret suçu
Türk Ceza Kanunu m. 130 kişinin hatıratına hakaret suçunu düzenlemiş olmakla birlikte bu düzenlemeye göre 'Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya...
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
Ceza Muhakemesinin en önemli ilkelerinden biri hiç şüphe yok ki şüpheden sanık yararlanır ilkesidir. Bu yazımda, bu ile üzerine verilmiş olan AİHM ve Yargıtay kararlarını değerlendirerek ilkeyi açıklamaya çalışacağım. AİHS m. 6/2 'Bir...
Gürültüye Neden Olma Suçu
Gürültüye neden olma suçu Türk Ceza Kanunu m. 183'te 'İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki...
Suç Üstlenme Suçu
Kişinin işlemediği bir suçu üstelenmesi mümkündür. Bunu bazı durumlarda başkasını korumak, bazı durumlarda ise yeme içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirebilir. Kanun koyucu bu hususu göz önüne alarak işlemediği...
Hukuk aykırı delil hükümde kullanılamaz
            Uygulamada en çok tartışılan hususların başında hukuka aykırı olarak elde edilen delile dayanılarak mahkumiyet hükmü verilip verilemeyeceği yer almaktadır. Üzerinde duracağım husus bu noktada toplanmakta...
Vekil veya Müdafiin Doğrudan Soru Sorma Hakkı
Ceza Muhakemesi Kanunu m. 201 'Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana,  tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan...
Çocukların Cinsel İstismarı
            Çocukların cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili yazımda Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmünü dikkate almadan suçun genel özelliklerinden bahsedeceğim....
Ceza Muhakemesinde Tanık Anlatımının Delil Değeri
            Ceza muhakemesinin amacının maddi gerçeği ortaya çıkarmak olduğu hususu göz önüne alındığında maddi gerçeği ortaya çıkarmada başvurulan yolların başında tanıklar gelmektedir. Neredeyse yapılan...
Başkası Adına Sosyal Medya Hesabı Oluşturma
            Teknolojinin gelişmesinin iyi yönleri olduğu gibi kötüye kullanma sonucunda istenmeyen sonuçlara da neden olduğu gerçeği kaçınılmazdır. Nitekim bilgiye ulaşmaya sağladığı kolaylığın yanında başkaları...
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
         Türk Ceza Kanunu m. 177 bu suçu 'Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında...
Hayasızca Hareketler Suçu
         Hayasızca hareketler suçu Türk Ceza Kanunu Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında 225. Maddede 'Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile...