Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları
Temel Bilgiler A-) Bilgisayar - Bilişim Sistemi Bilgisayar terimi, İngilizce ''computer'' kelimesinin dilimizdeki karşılığıdır. Genellikle bilgisayarlar, ''uzun ve karmaşık hesapları dahi büyük bir hızla yapabilen,...
İdarenin ilamların icrası karşısındaki SMM talebi
İdare ile özel kişiler arasında görülen ve idare aleyhine sonuçlanan davalara ilişkin olarak, mahkemeler tarafından idare aleyhine hükmedilen ilam vekâlet ücreti ve diğer yargılama giderlerinin tahsili açısından, İdari Yargılama Usulü...