İş Kanunu 122. maddesi değişikliği
İş Kanunu'nun 112. Maddesi ile birlikte birtakım kanun maddesinde 6552 Sayılı Torba Yasa ile 11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak değiştirilmiştir. Maddelerde yapılan değişikliklerin üzerine neredeyse bir buçuk yıl...
Unutulma Hakkı, Google ve Akademik Kitap
Unutulma hakkı,bir bireyin geçmişte yapmış olduğu belirli bir eylemin bir sonucu olarak sürekli ve periyodik olarak damgalanmış bir şekilde hayatının devamını geçirmek istememe özgürlüğüdür. Teknik anlamı dijital hafızada yer alan bireye...
Olağanüstü hal nedir?
1.Genel Olarak Ülkemizde 15 Temmuz'da darbe girişiminde yaşanan kaosun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısında alınan Olağanüstü Hal kararını 20 Temmuz itibariyle açıklamıştır. Peki, anayasada OHAL nasıl tarif edilmektedir?...
Karşılıksız Çek ve Yeni Çek Kanunu
1.Karşılıksız Çek Karşılıksız çek, bankadaki hesapta karşılığı bulundurulmadan düzenlenen çeki ifade etmektedir. 2.Kanun Meclis'ten Geçti Yılın ilk çeyreğinde, yaklaşık 8 milyar TL'lik çekin karşılıksız çıkmasının...
Af Değil, Denetimli Serbestlikte Düzenleme
AF DEĞİL, DENETİMLİ SERBESTLİKTE DÜZENLEME!! 1. 38 Bin Tahliye 17 Ağustos sabahı, 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen geçici maddeyle iki yeni düzenleme yapıldı. Toplam...
Suç Mağdurlarına Adli Görüşme Odası Güvencesi
Ülkemizde suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında bazı sıkıntılar yaşanmaktaydı.   Adalet Bakanlığı tarafından, yaşanan sıkıntıları azaltmak, suç mağduru çocuklar ile...
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Örgüt ve Silahlı Örgüt
1.Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma TCK ve TMK 4237 Sayılı TCK'nda silahlı örgüt, TCK m.220/3 tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun nitelikli hali ve TCK m.314'de de ayrı bir özel suç tipi olarak düzenlenmiştir....